Çeşitli formatlarda girebilirsiniz. 1469460738(unix time)、Tue, 26 Jul 2016 00:32:18 +0900 (posta biçimi) vb.


sonuç

Girdi değeri:2023/12/10 11:20:00
Giriş tipi:YMD
Saat dilimi:(UTC-05:00) Amerika Birleşik Devletleri/New York/New York

# tip değer
1 unixtime 1702225200
2 YMD 2023/12/10 11:20:00
3 XMLXSD 2023-12-10T11:20:00-05:00
4 Atom 2023-12-10T11:20:00-05:00
5 x509 Dec 10 11:20:00 2023 UTC
6 HTTP Sun, 10 Dec 2023 16:20:00 GMT
7 JavaScript Sun Dec 10 11:20:00 UTC-0500 2023
8 W3CDTF 2023-12-10T11:20:00-05:00
9 Mail Sun, 10 Dec 2023 11:20:00 -0500
10 LDAP 20231210162000Z
11 Excel 45270.6805555555
12 MySQL 2023-12-10 11:20:00
13 Postgres 2023-12-10 11:20:00-0500
14 Oracle 2023-12-10 11:20:00
15 SQLite 2023-12-10 16:20:00
16 MSSQL 2023-12-10 11:20:00.000
17 DB2 2023-12-10-11.20.00
18 Sybase 12/10/2023 11:20:00.000
19 Japanese 平成三十五年十二月十〇日十一時二十〇分〇秒
20 Julian Days 2460288.97222
21 Modified Julian Days 60288.47222
2023 takvim
2023/12 takvim
2023/12/10 takvim