Sep 1, 2021

  

Sep 1, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm7tháng25ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:先勝
Cung hoàng đạo:壬子
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:水曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:158.915
Mặt trăng hoàng đạo:88.776
Tuổi trăng:23.547
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:33.013

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:13
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:40
Hoàng hôn:18:08

Moonrise:00:00
Mid-Moon South:07:08
Moonset:14:43

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/15 16:54:10 " và " 2021/09/01 00:00:00 "
2Năm9tháng14ngày 16Thời gian54Phút10Giây
2Năm
33tháng
1,018ngày
24,448thời gian
1,466,934Phút
88,016,050Giây