Jun 15, 2024

  

Jun 15, 2024

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2024Năm5tháng10ngày
Kỷ nguyên:令和6Năm
Rokuyo:友引
Cung hoàng đạo:庚戌
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:土曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:84.524
Mặt trăng hoàng đạo:184.320
Tuổi trăng:8.597
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:58.508

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:24
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:41
Hoàng hôn:18:58

Moonrise:12:56
Mid-Moon South:18:52
Moonset:00:18

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/15 17:33:42 " và " 2024/06/15 00:00:00 "
0Năm0tháng0ngày 17Thời gian33Phút42Giây
0Năm
0tháng
0ngày
17thời gian
1,053Phút
63,222Giây