2021/6/18

  

2021/6/18

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm5tháng9ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:先勝
Cung hoàng đạo:丁酉
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:金曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:87.125
Mặt trăng hoàng đạo:176.625
Tuổi trăng:7.670
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:49.563

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:24
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:42
Hoàng hôn:18:59

Moonrise:12:06
Mid-Moon South:18:25
Moonset:00:05

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2021/06/18 16:24:01 " và " 2021/06/18 00:00:00 "
0Năm0tháng0ngày 16Thời gian24Phút1Giây
0Năm
0tháng
0ngày
16thời gian
984Phút
59,041Giây