Aug 31, 2021

  

Aug 31, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm7tháng24ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:赤口
Cung hoàng đạo:辛亥
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:火曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:157.948
Mặt trăng hoàng đạo:76.872
Tuổi trăng:22.547
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:42.244

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:12
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:40
Hoàng hôn:18:09

Moonrise:23:35
Mid-Moon South:06:17
Moonset:13:48

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/19 14:38:35 " và " 2021/08/31 00:00:00 "
2Năm8tháng19ngày 14Thời gian38Phút35Giây
2Năm
32tháng
992ngày
23,822thời gian
1,429,358Phút
85,761,515Giây