Jun 2, 2021

  

Jun 2, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm4tháng22ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:先勝
Cung hoàng đạo:辛巳
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:水曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:71.822
Mặt trăng hoàng đạo:339.634
Tuổi trăng:21.332
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:51.909

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:26
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:39
Hoàng hôn:18:52

Moonrise:00:30
Mid-Moon South:06:01
Moonset:11:39

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/21 22:06:04 " và " 2021/06/02 00:00:00 "
3Năm0tháng19ngày 22Thời gian6Phút4Giây
3Năm
36tháng
1,115ngày
26,782thời gian
1,606,926Phút
96,415,564Giây