Jun 1, 2021

  

Jun 1, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm4tháng21ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:赤口
Cung hoàng đạo:庚辰
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:火曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:70.864
Mặt trăng hoàng đạo:326.636
Tuổi trăng:20.332
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:62.289

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:26
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:39
Hoàng hôn:18:51

Moonrise:00:00
Mid-Moon South:05:14
Moonset:10:37

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2023/02/04 17:58:25 " và " 2021/06/01 00:00:00 "
1Năm8tháng3ngày 17Thời gian58Phút25Giây
1Năm
20tháng
613ngày
14,730thời gian
883,858Phút
53,031,505Giây