May 28, 2021

  

May 28, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm4tháng17ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:友引
Cung hoàng đạo:丙子
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:金曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:67.029
Mặt trăng hoàng đạo:270.364
Tuổi trăng:16.332
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:95.910

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:27
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:38
Hoàng hôn:18:49

Moonrise:21:37
Mid-Moon South:01:22
Moonset:06:12

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/21 22:28:50 " và " 2021/05/28 00:00:00 "
3Năm0tháng24ngày 22Thời gian28Phút50Giây
3Năm
36tháng
1,120ngày
26,902thời gian
1,614,148Phút
96,848,930Giây