Apr 7, 2021

  

Apr 7, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm2tháng26ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:先負
Cung hoàng đạo:乙酉
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:水曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:17.529
Mặt trăng hoàng đạo:320.658
Tuổi trăng:24.692
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:22.673

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:18
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:43
Hoàng hôn:18:07

Moonrise:03:21
Mid-Moon South:08:34
Moonset:13:52

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/25 17:39:37 " và " 2021/04/07 00:00:00 "
3Năm1tháng18ngày 17Thời gian39Phút37Giây
3Năm
37tháng
1,144ngày
27,473thời gian
1,648,419Phút
98,905,177Giây