Apr 6, 2021

  

Apr 6, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm2tháng25ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:友引
Cung hoàng đạo:甲申
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:火曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:16.545
Mặt trăng hoàng đạo:307.660
Tuổi trăng:23.692
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:31.988

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:20
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:43
Hoàng hôn:18:07

Moonrise:02:42
Mid-Moon South:07:43
Moonset:12:49

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2023/02/04 17:45:47 " và " 2021/04/06 00:00:00 "
1Năm9tháng28ngày 17Thời gian45Phút47Giây
1Năm
21tháng
669ngày
16,074thời gian
964,485Phút
57,869,147Giây