Feb 13, 2021

  

Feb 13, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm1tháng2ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:友引
Cung hoàng đạo:壬辰
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:土曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:324.632
Mặt trăng hoàng đạo:340.570
Tuổi trăng:1.328
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:1.922

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:29
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:55
Hoàng hôn:17:21

Moonrise:07:50
Mid-Moon South:13:28
Moonset:19:12

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2023/10/02 07:54:34 " và " 2021/02/13 00:00:00 "
2Năm7tháng17ngày 7Thời gian54Phút34Giây
2Năm
31tháng
961ngày
23,070thời gian
1,384,254Phút
83,055,274Giây