May 6, 2021

  

May 6, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm3tháng25ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:先負
Cung hoàng đạo:甲寅
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:木曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:45.825
Mặt trăng hoàng đạo:343.082
Tuổi trăng:24.019
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:27.101

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:43
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:37
Hoàng hôn:18:32

Moonrise:02:28
Mid-Moon South:08:04
Moonset:13:47

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2022/12/09 17:02:27 " và " 2021/05/06 00:00:00 "
1Năm7tháng3ngày 17Thời gian2Phút27Giây
1Năm
19tháng
582ngày
13,986thời gian
839,162Phút
50,349,747Giây