Nov 17, 2020

  

Nov 17, 2020

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2020Năm10tháng3ngày
Kỷ nguyên:令和2Năm
Rokuyo:赤口
Cung hoàng đạo:甲子
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:火曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:235.229
Mặt trăng hoàng đạo:261.790
Tuổi trăng:1.910
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:5.277

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:19
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:25
Hoàng hôn:16:32

Moonrise:08:57
Mid-Moon South:13:52
Moonset:18:46

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/25 09:40:23 " và " 2020/11/17 00:00:00 "
3Năm6tháng8ngày 9Thời gian40Phút23Giây
3Năm
42tháng
1,285ngày
30,848thời gian
1,850,920Phút
111,055,223Giây