Nov 16, 2020

  

Nov 16, 2020

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2020Năm10tháng2ngày
Kỷ nguyên:令和2Năm
Rokuyo:大安
Cung hoàng đạo:癸亥
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:月曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:234.220
Mặt trăng hoàng đạo:247.004
Tuổi trăng:0.910
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:1.239

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:18
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:25
Hoàng hôn:16:33

Moonrise:07:46
Mid-Moon South:12:51
Moonset:17:51

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/19 12:39:14 " và " 2020/11/16 00:00:00 "
3Năm6tháng3ngày 12Thời gian39Phút14Giây
3Năm
42tháng
1,280ngày
30,731thời gian
1,843,899Phút
110,633,954Giây