Jul 10, 2020

  

Jul 10, 2020

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2020Năm5tháng20ngày
Kỷ nguyên:令和2Năm
Rokuyo:赤口
Cung hoàng đạo:甲寅
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:金曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:108.336
Mặt trăng hoàng đạo:346.849
Tuổi trăng:18.844
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:76.115

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:33
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:46
Hoàng hôn:18:58

Moonrise:22:42
Mid-Moon South:03:53
Moonset:09:38

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/15 16:24:51 " và " 2020/07/10 00:00:00 "
3Năm11tháng5ngày 16Thời gian24Phút51Giây
3Năm
47tháng
1,436ngày
34,480thời gian
2,068,824Phút
124,129,491Giây