Jul 29, 1977

  

Jul 29, 1977

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:1977Năm6tháng14ngày
Kỷ nguyên:昭和52Năm
Rokuyo:先勝
Cung hoàng đạo:丁亥
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:金曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:125.892
Mặt trăng hoàng đạo:287.702
Tuổi trăng:12.765
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:97.501

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:46
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:47
Hoàng hôn:18:47

Moonrise:17:58
Mid-Moon South:23:23
Moonset:03:44

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2022/12/09 18:28:58 " và " 1977/07/29 00:00:00 "
45Năm4tháng11ngày 18Thời gian28Phút58Giây
45Năm
544tháng
16,569ngày
397,675thời gian
23,860,529Phút
1,431,631,759Giây