Jul 29, 1977

  

Jul 29, 1977

เวลาปัจจุบัน:

ปฏิทินจันทรคติ:1977ปี6เดือน14วัน
ยุค:昭和52ปี
โรคุโย:先勝
ราศี:丁亥
วันหยุดราชการ:該当無し
ข้อตกลงพลังงานแสงอาทิตย์ยี่สิบสี่:該当無し
วันของสัปดาห์:金曜日

พิกัดสุริยุปราคาของดวงอาทิตย์:125.892
สุริยุปราคาดวงจันทร์:287.702
อายุดวงจันทร์:12.765
อัตราส่วนความสว่างของดวงจันทร์:97.501

โตเกียวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เข้าและออก
พระอาทิตย์ขึ้น:04:46
เวลากลางญี่ปุ่น - ใต้:11:47
พระอาทิตย์ตก:18:47

Moonrise:17:58
กลางดวงจันทร์ใต้:23:23
ดวงจันทร์:03:44

ความแตกต่างระหว่างเวลาปัจจุบัน " 2022/10/05 15:05:15 " และ " 1977/07/29 00:00:00 "
45ปี2เดือน7วัน 15เวลา5นาที15วินาที
45ปี
542เดือน
16,504วัน
396,111เวลา
23,766,665นาที
1,425,999,936วินาที