Feb 5, 1878

  

Feb 5, 1878

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:1878Năm1tháng4ngày
Kỷ nguyên:明治11Năm
Rokuyo:仏滅
Cung hoàng đạo:甲寅
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:火曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:316.236
Mặt trăng hoàng đạo:346.399
Tuổi trăng:2.780
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:6.770

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:38
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:55
Hoàng hôn:17:13

Moonrise:08:05
Mid-Moon South:14:08
Moonset:20:20

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/19 13:23:04 " và " 1878/02/05 00:00:00 "
146Năm3tháng14ngày 13Thời gian23Phút4Giây
146Năm
1,755tháng
53,429ngày
1,282,308thời gian
76,938,507Phút
4,616,310,449Giây