Feb 4, 1878

  

Feb 4, 1878

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:1878Năm1tháng3ngày
Kỷ nguyên:明治11Năm
Rokuyo:先負
Cung hoàng đạo:癸丑
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:立春
Ngày trong tuần:月曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:315.222
Mặt trăng hoàng đạo:334.595
Tuổi trăng:1.780
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:2.831

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:38
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:55
Hoàng hôn:17:12

Moonrise:07:42
Mid-Moon South:13:29
Moonset:19:24

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/15 15:43:57 " và " 1878/02/04 00:00:00 "
146Năm4tháng11ngày 15Thời gian43Phút57Giây
146Năm
1,756tháng
53,457ngày
1,282,982thời gian
76,978,968Phút
4,618,738,102Giây