Jan 7, 2024

  

Jan 7, 2024

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2023Năm11tháng26ngày
Kỷ nguyên:令和6Năm
Rokuyo:赤口
Cung hoàng đạo:庚午
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:日曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:286.288
Mặt trăng hoàng đạo:230.110
Tuổi trăng:25.143
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:22.169

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:51
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:47
Hoàng hôn:16:43

Moonrise:02:54
Mid-Moon South:08:00
Moonset:12:59

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/19 13:49:40 " và " 2024/01/07 00:00:00 "
0Năm4tháng12ngày 13Thời gian49Phút40Giây
0Năm
4tháng
133ngày
3,204thời gian
192,289Phút
11,537,380Giây