Jun 5, 2023

  

Jun 5, 2023

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2023Năm4tháng17ngày
Kỷ nguyên:令和5Năm
Rokuyo:友引
Cung hoàng đạo:甲午
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:月曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:74.237
Mặt trăng hoàng đạo:267.257
Tuổi trăng:16.462
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:98.715

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:25
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:39
Hoàng hôn:18:53

Moonrise:21:00
Mid-Moon South:00:37
Moonset:05:17

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/25 10:32:31 " và " 2023/06/05 00:00:00 "
0Năm11tháng20ngày 10Thời gian32Phút31Giây
0Năm
11tháng
355ngày
8,530thời gian
511,832Phút
30,709,951Giây