Dec 27, 2022

  

Dec 27, 2022

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2022Năm12tháng5ngày
Kỷ nguyên:令和4Năm
Rokuyo:仏滅
Cung hoàng đạo:甲寅
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:火曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:275.323
Mặt trăng hoàng đạo:327.211
Tuổi trăng:3.695
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:19.140

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:49
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:42
Hoàng hôn:16:34

Moonrise:10:31
Mid-Moon South:15:57
Moonset:21:32

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/19 14:47:19 " và " 2022/12/27 00:00:00 "
1Năm4tháng23ngày 14Thời gian47Phút19Giây
1Năm
16tháng
509ngày
12,229thời gian
733,787Phút
44,027,239Giây