Dec 21, 2021

  

Dec 21, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm11tháng18ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:仏滅
Cung hoàng đạo:癸卯
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:火曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:269.458
Mặt trăng hoàng đạo:110.504
Tuổi trăng:16.802
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:96.665

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:46
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:39
Hoàng hôn:16:31

Moonrise:18:35
Mid-Moon South:01:15
Moonset:08:48

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/24 20:03:05 " và " 2021/12/21 00:00:00 "
2Năm5tháng3ngày 20Thời gian3Phút5Giây
2Năm
29tháng
885ngày
21,259thời gian
1,275,543Phút
76,532,585Giây