Dec 9, 2021

  

Dec 9, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm11tháng6ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:仏滅
Cung hoàng đạo:辛卯
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:木曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:257.255
Mặt trăng hoàng đạo:323.192
Tuổi trăng:4.802
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:29.613

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:38
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:33
Hoàng hôn:16:27

Moonrise:11:33
Mid-Moon South:16:52
Moonset:22:19

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/24 18:49:32 " và " 2021/12/09 00:00:00 "
2Năm5tháng15ngày 18Thời gian49Phút32Giây
2Năm
29tháng
897ngày
21,545thời gian
1,292,749Phút
77,564,972Giây