Dec 5, 2021

  

Dec 5, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm11tháng2ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:赤口
Cung hoàng đạo:丁亥
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:日曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:253.192
Mặt trăng hoàng đạo:264.597
Tuổi trăng:0.802
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:0.987

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:35
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:31
Hoàng hôn:16:27

Moonrise:08:06
Mid-Moon South:12:54
Moonset:17:41

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/15 17:32:53 " và " 2021/12/05 00:00:00 "
2Năm6tháng10ngày 17Thời gian32Phút53Giây
2Năm
30tháng
923ngày
22,168thời gian
1,330,112Phút
79,806,773Giây