Nov 16, 2021

  

Nov 16, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm10tháng12ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:先負
Cung hoàng đạo:戊辰
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:火曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:233.977
Mặt trăng hoàng đạo:18.175
Tuổi trăng:11.238
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:90.552

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:17
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:25
Hoàng hôn:16:33

Moonrise:15:18
Mid-Moon South:21:48
Moonset:03:29

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/17 09:03:37 " và " 2021/11/16 00:00:00 "
2Năm7tháng1ngày 9Thời gian3Phút37Giây
2Năm
31tháng
944ngày
22,664thời gian
1,359,843Phút
81,590,617Giây