Oct 23, 2021

  

Oct 23, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm9tháng18ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:友引
Cung hoàng đạo:甲辰
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:霜降
Ngày trong tuần:土曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:209.932
Mặt trăng hoàng đạo:57.544
Tuổi trăng:16.661
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:94.305

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:54
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:25
Hoàng hôn:16:55

Moonrise:18:45
Mid-Moon South:01:17
Moonset:08:31

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/25 09:36:54 " và " 2021/10/23 00:00:00 "
2Năm7tháng2ngày 9Thời gian36Phút54Giây
2Năm
31tháng
945ngày
22,689thời gian
1,361,376Phút
81,682,614Giây