Sep 25, 2021

  

Sep 25, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm8tháng19ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:友引
Cung hoàng đạo:丙子
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:土曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:182.278
Mặt trăng hoàng đạo:49.298
Tuổi trăng:18.087
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:84.087

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:31
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:32
Hoàng hôn:17:33

Moonrise:20:12
Mid-Moon South:02:37
Moonset:09:42

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/25 17:37:36 " và " 2021/09/25 00:00:00 "
2Năm8tháng0ngày 17Thời gian37Phút36Giây
2Năm
32tháng
973ngày
23,369thời gian
1,402,177Phút
84,130,656Giây