Aug 20, 2021

  

Aug 20, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm7tháng13ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:先勝
Cung hoàng đạo:庚子
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:金曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:147.338
Mặt trăng hoàng đạo:296.575
Tuổi trăng:11.547
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:92.965

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:03
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:44
Hoàng hôn:18:24

Moonrise:17:37
Mid-Moon South:22:36
Moonset:02:31

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/25 10:20:44 " và " 2021/08/20 00:00:00 "
2Năm9tháng5ngày 10Thời gian20Phút44Giây
2Năm
33tháng
1,009ngày
24,226thời gian
1,453,580Phút
87,214,844Giây