Aug 13, 2021

  

Aug 13, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm7tháng6ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:赤口
Cung hoàng đạo:癸巳
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:金曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:140.610
Mặt trăng hoàng đạo:197.771
Tuổi trăng:4.547
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:22.885

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:58
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:45
Hoàng hôn:18:32

Moonrise:10:03
Mid-Moon South:15:56
Moonset:21:40

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/25 15:39:20 " và " 2021/08/13 00:00:00 "
2Năm9tháng12ngày 15Thời gian39Phút20Giây
2Năm
33tháng
1,016ngày
24,399thời gian
1,463,979Phút
87,838,760Giây