Aug 9, 2021

  

Aug 9, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm7tháng2ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:友引
Cung hoàng đạo:己丑
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:月曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:136.771
Mặt trăng hoàng đạo:143.411
Tuổi trăng:0.547
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:0.335

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:55
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:46
Hoàng hôn:18:37

Moonrise:05:41
Mid-Moon South:12:45
Moonset:19:39

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/24 18:44:53 " và " 2021/08/09 00:00:00 "
2Năm9tháng15ngày 18Thời gian44Phút53Giây
2Năm
33tháng
1,019ngày
24,474thời gian
1,468,484Phút
88,109,093Giây