Aug 9, 2021

  

Aug 9, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm7tháng2ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:友引
Cung hoàng đạo:己丑
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:月曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:136.771
Mặt trăng hoàng đạo:143.411
Tuổi trăng:0.547
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:0.335

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:55
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:46
Hoàng hôn:18:37

Moonrise:05:41
Mid-Moon South:12:45
Moonset:19:39

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2023/02/04 16:06:57 " và " 2021/08/09 00:00:00 "
1Năm5tháng26ngày 16Thời gian6Phút57Giây
1Năm
17tháng
544ngày
13,073thời gian
784,386Phút
47,063,217Giây