Jul 29, 2021

  

Jul 29, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm6tháng20ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:先勝
Cung hoàng đạo:戊寅
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:木曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:126.239
Mặt trăng hoàng đạo:8.968
Tuổi trăng:19.070
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:72.910

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:46
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:47
Hoàng hôn:18:47

Moonrise:22:19
Mid-Moon South:03:59
Moonset:10:13

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/21 23:40:35 " và " 2021/07/29 00:00:00 "
2Năm10tháng23ngày 23Thời gian40Phút35Giây
2Năm
34tháng
1,058ngày
25,415thời gian
1,524,940Phút
91,496,435Giây