Jul 17, 2021

  

Jul 17, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm6tháng8ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:先勝
Cung hoàng đạo:丙寅
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:土曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:114.784
Mặt trăng hoàng đạo:200.877
Tuổi trăng:7.070
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:46.593

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:38
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:47
Hoàng hôn:18:55

Moonrise:12:11
Mid-Moon South:17:58
Moonset:23:38

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/19 12:57:15 " và " 2021/07/17 00:00:00 "
2Năm10tháng2ngày 12Thời gian57Phút15Giây
2Năm
34tháng
1,037ngày
24,900thời gian
1,494,057Phút
89,643,435Giây