Jul 4, 2021

  

Jul 4, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm5tháng25ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:大安
Cung hoàng đạo:癸丑
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:日曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:102.383
Mặt trăng hoàng đạo:37.186
Tuổi trăng:23.670
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:29.026

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:30
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:45
Hoàng hôn:19:00

Moonrise:00:44
Mid-Moon South:07:27
Moonset:14:18

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/25 16:41:04 " và " 2021/07/04 00:00:00 "
2Năm10tháng21ngày 16Thời gian41Phút4Giây
2Năm
34tháng
1,056ngày
25,360thời gian
1,521,641Phút
91,298,464Giây