Jun 29, 2021

  

Jun 29, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2021Năm5tháng20ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:赤口
Cung hoàng đạo:戊申
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:火曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:97.616
Mặt trăng hoàng đạo:335.090
Tuổi trăng:18.670
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:76.884

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:28
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:44
Hoàng hôn:19:00

Moonrise:23:00
Mid-Moon South:03:54
Moonset:09:26

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/25 16:47:08 " và " 2021/06/29 00:00:00 "
2Năm10tháng26ngày 16Thời gian47Phút8Giây
2Năm
34tháng
1,061ngày
25,480thời gian
1,528,847Phút
91,730,828Giây