Feb 10, 2021

  

Feb 10, 2021

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2020Năm12tháng29ngày
Kỷ nguyên:令和3Năm
Rokuyo:仏滅
Cung hoàng đạo:己丑
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:水曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:321.596
Mặt trăng hoàng đạo:300.925
Tuổi trăng:27.915
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:3.219

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:32
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:55
Hoàng hôn:17:18

Moonrise:06:00
Mid-Moon South:10:59
Moonset:16:02

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/25 16:34:50 " và " 2021/02/10 00:00:00 "
3Năm3tháng15ngày 16Thời gian34Phút50Giây
3Năm
39tháng
1,200ngày
28,815thời gian
1,728,934Phút
103,736,090Giây