Dec 13, 2020

  

Dec 13, 2020

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2020Năm10tháng29ngày
Kỷ nguyên:令和2Năm
Rokuyo:友引
Cung hoàng đạo:庚寅
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:日曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:261.567
Mặt trăng hoàng đạo:240.202
Tuổi trăng:27.910
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:3.436

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:42
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:35
Hoàng hôn:16:28

Moonrise:05:18
Mid-Moon South:10:30
Moonset:15:36

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/17 08:38:52 " và " 2020/12/13 00:00:00 "
3Năm6tháng4ngày 8Thời gian38Phút52Giây
3Năm
42tháng
1,282ngày
30,775thời gian
1,846,538Phút
110,792,332Giây