Oct 27, 2020

  

Oct 27, 2020

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2020Năm9tháng11ngày
Kỷ nguyên:令和2Năm
Rokuyo:先勝
Cung hoàng đạo:癸卯
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:火曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:214.162
Mặt trăng hoàng đạo:345.087
Tuổi trăng:10.310
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:82.753

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:58
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:24
Hoàng hôn:16:50

Moonrise:15:19
Mid-Moon South:21:06
Moonset:02:02

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/25 01:11:20 " và " 2020/10/27 00:00:00 "
3Năm7tháng29ngày 1Thời gian11Phút20Giây
3Năm
43tháng
1,337ngày
32,089thời gian
1,925,351Phút
115,521,080Giây