Sep 20, 2020

  

Sep 20, 2020

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2020Năm8tháng4ngày
Kỷ nguyên:令和2Năm
Rokuyo:大安
Cung hoàng đạo:丙寅
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:日曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:177.624
Mặt trăng hoàng đạo:215.257
Tuổi trăng:2.665
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:10.403

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:27
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:33
Hoàng hôn:17:40

Moonrise:08:56
Mid-Moon South:14:31
Moonset:19:59

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/21 23:03:15 " và " 2020/09/20 00:00:00 "
3Năm9tháng1ngày 23Thời gian3Phút15Giây
3Năm
45tháng
1,370ngày
32,903thời gian
1,974,183Phút
118,450,995Giây