Sep 7, 2020

  

Sep 7, 2020

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2020Năm7tháng20ngày
Kỷ nguyên:令和2Năm
Rokuyo:友引
Cung hoàng đạo:癸丑
ngày nghỉ lễ chung:Ngày lao động
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:白露
Ngày trong tuần:月曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:164.963
Mặt trăng hoàng đạo:38.995
Tuổi trăng:19.011
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:79.367

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:17
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:38
Hoàng hôn:17:59

Moonrise:21:00
Mid-Moon South:03:11
Moonset:09:58

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/19 12:47:16 " và " 2020/09/07 00:00:00 "
3Năm8tháng12ngày 12Thời gian47Phút16Giây
3Năm
44tháng
1,350ngày
32,412thời gian
1,944,767Phút
116,686,036Giây