Aug 27, 2020

  

Aug 27, 2020

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2020Năm7tháng9ngày
Kỷ nguyên:令和2Năm
Rokuyo:先負
Cung hoàng đạo:壬寅
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:木曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:154.320
Mặt trăng hoàng đạo:261.815
Tuổi trăng:8.011
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:65.032

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:09
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:42
Hoàng hôn:18:14

Moonrise:14:30
Mid-Moon South:19:26
Moonset:00:00

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/25 17:05:34 " và " 2020/08/27 00:00:00 "
3Năm8tháng29ngày 17Thời gian5Phút34Giây
3Năm
44tháng
1,367ngày
32,825thời gian
1,969,505Phút
118,170,334Giây