Apr 19, 2020

  

Apr 19, 2020

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2020Năm3tháng27ngày
Kỷ nguyên:令和2Năm
Rokuyo:大安
Cung hoàng đạo:壬辰
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:穀雨
Ngày trong tuần:日曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:29.531
Mặt trăng hoàng đạo:346.152
Tuổi trăng:25.729
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:13.659

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:02
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:40
Hoàng hôn:18:18

Moonrise:03:41
Mid-Moon South:09:22
Moonset:15:10

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/15 16:22:55 " và " 2020/04/19 00:00:00 "
4Năm1tháng26ngày 16Thời gian22Phút55Giây
4Năm
49tháng
1,518ngày
36,448thời gian
2,186,902Phút
131,214,175Giây