Mar 27, 2020

  

Mar 27, 2020

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2020Năm3tháng4ngày
Kỷ nguyên:令和2Năm
Rokuyo:赤口
Cung hoàng đạo:己巳
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:金曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:6.919
Mặt trăng hoàng đạo:36.638
Tuổi trăng:2.729
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:6.577

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:05:33
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:46
Hoàng hôn:17:59

Moonrise:07:25
Mid-Moon South:14:08
Moonset:20:58

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/21 23:08:15 " và " 2020/03/27 00:00:00 "
4Năm2tháng25ngày 23Thời gian8Phút15Giây
4Năm
50tháng
1,547ngày
37,151thời gian
2,229,068Phút
133,744,095Giây