Feb 20, 2020

  

Feb 20, 2020

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:2020Năm1tháng27ngày
Kỷ nguyên:令和2Năm
Rokuyo:先負
Cung hoàng đạo:癸巳
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:木曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:330.935
Mặt trăng hoàng đạo:291.332
Tuổi trăng:26.219
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:11.476

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:22
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:54
Hoàng hôn:17:27

Moonrise:04:37
Mid-Moon South:09:36
Moonset:14:36

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/05/25 17:22:03 " và " 2020/02/20 00:00:00 "
4Năm3tháng5ngày 17Thời gian22Phút3Giây
4Năm
51tháng
1,556ngày
37,360thời gian
2,241,622Phút
134,497,323Giây