Nov 13, 1977

  

Nov 13, 1977

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:1977Năm10tháng3ngày
Kỷ nguyên:昭和52Năm
Rokuyo:赤口
Cung hoàng đạo:甲戌
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:日曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:230.628
Mặt trăng hoàng đạo:256.315
Tuổi trăng:1.826
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:4.941

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:14
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:25
Hoàng hôn:16:35

Moonrise:08:33
Mid-Moon South:13:49
Moonset:19:04

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2023/12/10 22:44:08 " và " 1977/11/13 00:00:00 "
46Năm0tháng27ngày 22Thời gian44Phút8Giây
46Năm
552tháng
16,828ngày
403,894thời gian
24,233,684Phút
1,454,021,069Giây