Feb 12, 1977

  

Feb 12, 1977

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:1976Năm12tháng25ngày
Kỷ nguyên:昭和52Năm
Rokuyo:赤口
Cung hoàng đạo:庚子
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:土曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:323.288
Mặt trăng hoàng đạo:245.764
Tuổi trăng:23.533
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:39.199

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:31
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:55
Hoàng hôn:17:19

Moonrise:01:30
Mid-Moon South:06:46
Moonset:12:00

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2022/12/09 18:00:58 " và " 1977/02/12 00:00:00 "
45Năm9tháng25ngày 18Thời gian0Phút58Giây
45Năm
549tháng
16,736ngày
401,682thời gian
24,100,921Phút
1,446,055,279Giây