Jan 14, 1879

  

Jan 14, 1879

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:1878Năm12tháng22ngày
Kỷ nguyên:明治12Năm
Rokuyo:先負
Cung hoàng đạo:丁酉
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:火曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:293.624
Mặt trăng hoàng đạo:186.038
Tuổi trăng:21.233
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:65.106

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:50
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:50
Hoàng hôn:16:50

Moonrise:23:48
Mid-Moon South:04:31
Moonset:10:13

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/25 01:39:04 " và " 1879/01/14 00:00:00 "
145Năm5tháng11ngày 1Thời gian39Phút4Giây
145Năm
1,745tháng
53,123ngày
1,274,952thời gian
76,497,163Phút
4,589,829,809Giây