Nov 20, 1878

  

Nov 20, 1878

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:1878Năm10tháng26ngày
Kỷ nguyên:明治11Năm
Rokuyo:大安
Cung hoàng đạo:壬寅
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:水曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:237.695
Mặt trăng hoàng đạo:178.826
Tuổi trăng:25.168
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:24.150

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:21
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:26
Hoàng hôn:16:31

Moonrise:01:49
Mid-Moon South:07:49
Moonset:13:39

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/21 22:04:26 " và " 1878/11/20 00:00:00 "
145Năm7tháng1ngày 22Thời gian4Phút26Giây
145Năm
1,747tháng
53,174ngày
1,276,197thời gian
76,571,828Phút
4,594,309,731Giây