Jul 19, 1878

  

Jul 19, 1878

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:1878Năm6tháng20ngày
Kỷ nguyên:明治11Năm
Rokuyo:先勝
Cung hoàng đạo:戊戌
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:金曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:116.264
Mặt trăng hoàng đạo:349.238
Tuổi trăng:18.603
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:80.109

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:04:38
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:46
Hoàng hôn:18:54

Moonrise:21:35
Mid-Moon South:03:14
Moonset:09:24

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/21 22:33:52 " và " 1878/07/19 00:00:00 "
145Năm11tháng2ngày 22Thời gian33Phút52Giây
145Năm
1,751tháng
53,298ngày
1,279,173thời gian
76,750,418Phút
4,605,025,097Giây