Feb 28, 1878

  

Feb 28, 1878

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:1878Năm1tháng27ngày
Kỷ nguyên:明治11Năm
Rokuyo:先負
Cung hoàng đạo:丁丑
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:木曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:339.432
Mặt trăng hoàng đạo:295.736
Tuổi trăng:25.780
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:13.849

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:12
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:54
Hoàng hôn:17:35

Moonrise:04:22
Mid-Moon South:09:20
Moonset:14:22

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/21 22:58:17 " và " 1878/02/28 00:00:00 "
146Năm3tháng21ngày 22Thời gian58Phút17Giây
146Năm
1,755tháng
53,439ngày
1,282,558thời gian
76,953,482Phút
4,617,208,962Giây