Jan 13, 1878

  

Jan 13, 1878

Thời điểm hiện tại:

Âm lịch:1877Năm12tháng11ngày
Kỷ nguyên:明治11Năm
Rokuyo:仏滅
Cung hoàng đạo:辛卯
ngày nghỉ lễ chung:該当無し
Hai mươi bốn thuật ngữ mặt trời:該当無し
Ngày trong tuần:日曜日

Tọa độ hoàng đạo của mặt trời:292.859
Mặt trăng hoàng đạo:38.048
Tuổi trăng:9.539
Tỷ lệ độ sáng mặt trăng:63.100

Tokyo sun, moon in and out
bình Minh:06:50
Giờ Nhật Bản-Nam Trung Bộ:11:50
Hoàng hôn:16:49

Moonrise:11:47
Mid-Moon South:19:03
Moonset:01:24

Sự khác biệt giữa thời gian hiện tại " 2024/06/21 22:44:41 " và " 1878/01/13 00:00:00 "
146Năm5tháng8ngày 22Thời gian44Phút41Giây
146Năm
1,757tháng
53,485ngày
1,283,661thời gian
77,019,709Phút
4,621,182,546Giây